HAC VE UMRE; HAC ve UMRE ACENTALARIN MÜNHASIR HİZMETİDİR

Hac ve Umre sorunlarının günün koşullarına göre ele alınıp, acentalarımız lehinde güncellenmesi için gerekli çalışmalar ve lobi faaliyetleri hassasiyetle gerçekleştirilecek ve özellikle Hac kayıt sisteminin daha adil olması için çalışmalar yapılacaktır.

Güçlü bir birlik olarak tek yürek hareket edeceğiz.