Son Gün 4 Kasım

Genel Kurul organizasyonu kapsamında katılım sağlayacak temsil ve ilzama yetkili kişinin genel kurul kartının hazırlanabilmesi için 01 Kasım 2019 gününe kadar ulaştırılması gereken form ve ekler, meslektaşlarımızdan yeterli bilgi akışı sağlanamaması nedeniyle 04 Kasım 2019 Pazartesi günü mesai bitimine uzatılmıştır. Seyahat acentanızın sahibi olan tüzel kişiliği temsil edecek temsil ve ilzama yetkili genel kurul kartının hazırlanabilmesi için form ve eklerin bu tarihe kadar TÜRSAB Genel Merkezi veya bağlı bulunduğunuz Bölge Temsil Kurulu’na (BTK) ulaştırılması gerekmektedir.

Güçlü bir birlik olarak tek yürek hareket edeceğiz.